Karny Rejestr Sądowy (?)

Całkiem niedawno rejestrowałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Klientowi wyjątkowo bardzo zależało na szybkiej rejestracji, więc w przygotowany wniosek o wpis podmiotu do KRS wczytałem się wyjątkowo bardziej dokładnie, tak aby wyeliminować wszelkie wątpliwości, które mogłyby po stronie Sądu skutkować zwrotem wniosku lub wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych pisma. Jakkolwiek na tym polu odniosłem sukces (tzn. braku braków) to i tak nie uchroniło mnie to przed korespondencją z Sądem, a co za tym idzie opóźnieniem rejestracji spółki.

Otóż, chwilę po złożeniu wniosku otrzymałem takie oto wezwanie:
obraz-blog

Tak, sąd wezwał mnie do złożenia odpisu z Krajowego Rejestru Karnego, z którego będzie wynikało, że członek zarządu spółki nie posiada tak bogatego doświadczenia w zakresie spraw karnych jak prezes pewnej spółki z Gdańska. W sumie to nie ma się co dziwić, Sąd dba o bezpieczeństwo obywateli. Wszystko byłoby pięknie gdyby nie to, że Sąd nie miał absolutnie żadnej podstawy prawnej do tego aby wymagać ode mnie przedłożenia tego dokumentu. Przeciwnie wręcz, ustawodawca zadbał o to, ażeby sąd rejestrowy miał bezpośredni dostęp do danych Krajowego Rejestru Sądowego. Mówi o tym art. 21a ustawy o KRS:

Art. 21a Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:
1) w odniesieniu do osób, do których ma zastosowanie art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)) – informacje o skazaniach za przestępstwa w nim określone;
2) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych w dziale 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – informacje o orzeczonych środkach karnych określonych w art. 39 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.))

A zatem to bardziej niż oczywiste, że to do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, a nie do Wnioskodawcy powinien zwrócić się Sąd o przekazanie danych co do karalności/braku karalności członka zarządu. Niemniej jednak, pomimo pewności co do słuszności własnych przekonań w tym zakresie, rozpieściłem sąd i złożyłem odpis z KRK, wspominając jedynie w piśmie procesowym, że z art. 21a ustawy o KRS wynika coś całkiem innego…

Advertisements

2 Responses to Karny Rejestr Sądowy (?)

  1. Szkoda, że blog się tak urwał…

  2. Magda says:

    Oj znana nam skądinąd ta absurdalna papierologia. Wezwania do złożenia odpisów z odpisów i zaświadczeń do zaświadczeń. Najgorsze, że oprócz utyskiwania w zasadzie nic nie można zrobić.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: