Internetowy odpis z KRS (!)

Tak. Tytuł nie kłamie. To osiągnięcie, które może równać się tylko z załogowym lotem na Marsa, stało się faktem (I nie żebym się nabijał. Przeciwnie – jestem pod dużym wrażeniem). Od niedawna Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło nam uzyskiwanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego przez internet.

O tym jak system działa, każdy będzie mógł przekonać się osobiście. Natomiast kilka słów poświęcić należy stronie prawnej tego systemu. Jest nią art. 4 KrsU. I tak wedle znowelizowanego brzmienia art. 4 ust. 3 ustawy: Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. Do tego mamy nowe przepisy:

art. 4a.Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu.
Art. 4aa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.

Najważniejszym, z praktycznego punktu widzenia, będzie pytanie, jak możemy te elektroniczne odpisy z KRS wykorzystać w praktyce, bo sama ustawa nie daje na to wyraźnej odpowiedzi (przynajmniej wprost). Na pomoc (aczkolwiek tylko częściowo) jednak przychodzi nam uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej, w którym wyczytać możemy:

W dodawanym art. 4 ust. 4aa ustawy przewidziano, że pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru będą miały moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 4 ust. 3a ustawy), jeżeli będą posiadały cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze. W przypadku samodzielnego pobrania wydruków kopii dokumentów znajdujących się w katalogu dokumentów spółek, cechy umożliwiające ich weryfikację zastąpią poświadczenie za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych, o których mowa w art. 4 ust. 3a, co oznacza, że w tym przypadku samodzielnie sporządzony wydruk nie będzie miał mocy zrównanej z dokumentem urzędowym, a będzie jedynie poświadczoną kopią (tak jak w przypadku przewidzianym w art. 4 ust. 3a ustawy).

Z powyższego wnioskować zatem można, że samodzielny wydruk z elektronicznego system będzie “poświadczoną kopią”, jednakże jak rozumiem pod warunkiem, że posiada wszystkie cechy umożliwiające jego weryfikację (zgodnie z Rozporządzeniem). Pojawia się jednak pytanie o możliwość wykorzystania takiej “poświadczonej kopii”. Na powyższe pytanie odpowiedzi szukać należy w tym rozporządzeniu, w którym wyczytać możemy:

§ 9.1. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje oraz kopie dokumentów z katalogu uzyskane zgodnie z § 6 i 7 są wykorzystywane w postaci elektronicznej, jeżeli możliwe jest posłużenie się dokumentem elektronicznym we właściwym postępowaniu.
2. Jeżeli we właściwym postępowaniu nie ma możliwości wykorzystania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, mogą one być wykorzystane w tym postępowaniu w formie wydruku przez podmioty, które je uzyskały w postaci elektronicznej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba przedkładająca wydruk dołącza do niego oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym.

Brzmi to dosyć tajemniczo, w szczególności w części w której mowa o “oświadczeniu o zgodność wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym. Mogę jedynie zakładać, że ustawodawca miał tutaj na myśli opcję weryfikacji którą znajdziemy na internetowej stronie MS. Nie jestem jednak pewien jak to działa, albowiem po wpisaniu kody weryfikacyjnego otrzymujemy ten sam dokument z adnotacją “wydruk przygotowany do weryfikacji dokumentu”. Czy to zatem wszystko? Czy ten właśnie wydruk stanowi oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym?

Reasumując – wszystko to brzmi zachęcająco, nawet pomimo tych kilku niejasności. Jednakże dziwi mnie brak jakiejkolwiek akcji informacyjnej ze strony MS w tym zakresie. Mimo wszystko, to jednak jest dosyć istotne osiągnięcie, które znacząco wpłynie na nasze prawnicze żywoty. Jest się zatem czy pochwalić. A przy okazji możnaby zrobić instruktaż. A na marginesie – chwała Ministerstwu za to, że ze startem systemu nie czekano do kolejnej kampanii wyborczej.

Zobaczymy jak to niewątpliwie doniosłe osiągnięcie Ministerstwa Sprawiedliwości sprawdzi się w praktyce. Aczkolwiek jestem w stanie założyć się, iż nie raz, pełnomocnicy będą wzywani do poświadczenia za zgodność z oryginałem takiego wydruku (w trybie art. 89 KPC). To nie zmienia jednak faktu, że jest dobrze. I oby tak dalej!

Advertisements

14 Responses to Internetowy odpis z KRS (!)

 1. […] Sądowe i Gospodarcze. Szerzej pisze o tym Paweł Sikora we wpisie na swoim blogu dotyczącym elektronicznego odpisu z KRS. Paweł wdrożenie tego systemu porównuje do załogowego lotu na Marsa Ja byłbym trochę […]

 2. o says:

  Sry, a to nie chodzi przypadkiem o ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
  z dnia 27 grudnia 2011 r.
  w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze ?

  Spojrzałęm na szybko, ale również w par 9 jest napisane:
  § 9. 1. Centralna Informacja zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy udostępnia informacje, których treść odpowiada odpisowi aktualnemu, w celu samodzielnego pobrania ich wydruku komputerowego.
  2. Pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie umożliwia jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze, jeżeli posiada następujące cechy:
  1) adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
  2) formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia;
  3) identyfikator wydruku.
  3. Wskazana w załącznikach nr 12 i 13 do rozporządzenia treść działów, rubryk informacji odpowiadającej odpisowi jest jedynie przykładowa i zależy od rodzaju danych wpisywanych w przypadku konkretnego podmiotu.

  Tak więc, moze nie trzeba tego oświadczenia?

  Pozdrowienia

  • Widziałem oczywiście to rozporządzenie i prowadziło ono do przypuszczeń, że weryfikacja polega na tym, że na stronie MS wpisuje się kod i to co wyskoczy po jego wpisaniu winno być tym samym co pobrał samodzielnie użytkownik. Jeżeli to takie proste to chwała Bogu, ale jakoś nie widzę tego w praktyce (tj. “panie mecenasie co pan mi to przedkłada dwa takie same odpisy, a nie potwierdzenie weryfikacji…”? 🙂

   Ale owszem, może nie trzeba tego oświadczenia. Przydałaby się jakaś kampania informacyjna, bo z reguły (za przeproszeniem) podniecają się byle czym, a jak już coś pożytecznego zrobią, to cisza.

   Pozdrawiam i dziękuję za konstruktywny komentarz

 3. o says:

  Mi sięwłasnie wydaje że wystarczy sam wydruk, szczególnie w kontekście, że cytowany powyżej § 9 w ust. 1 powołuje się na art. 4 ust. 4aa ustawy (ta sama podstawa co na wydruku), a następnie w ust 2 wymienia 3 cechy, które przeklejam poniżej z moim komentarzem:

  1) adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego; – jest na końcu wydruku
  2) formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia; – forma ta jest zachowana w całym dokumencie
  3) identyfikator wydruku. – jest na każdej stronie, na górze po lewej.

  Wydaje mi sięwięc, że nie trzeba tego poświadcać za zgodność, ani oświadczać że jest to zgodne z przesłanym oryginałem, jak by sugerowało rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 roku, które de facto odnosi się do dokumentów dostarczanych elektornicznie i “opatrzonych podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika” (sądu, CI).

  Takie mam wątpliwości, a jest to istotne z praktycznego punktu widzenia.

  Pozdrowienia,

  o.

 4. Ewa says:

  Ja bardzo przepraszam, że wtrącam się w Panów dyskusję. Nie jestm prawnikiem i może dlatego sprawa wydaje mi się bardzo prosta i oczywista. Do sprawy załączam wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, a weryfikacji dokumentu dokonuje sąd SAM, jeżeli chce sprawdzić, czy zawarte w nim zapisy nie są sfałszowane. Kod weryfikacyjny to nic innego jak data z godziną, minutą i sekundami jego pobrania. Oświadczenie o zgodności rozumiem jako złożone na piśmie “wolnym tekstem” oświadczenie, że nie sfałszował Pan dokumentu, np. kserując stronę z podłożonym tekstem.
  Pozdrawiam.
  I więcej wiary w kolegów sędziów, z którymi przecież Pan studiował 🙂

  • O, ja przecież nie śmiem tracić wiary w kolegów sędziów, tym bardziej (proszę mi wierzyć, że z pewnych względów mogłoby mi to wręcz znacząco komplikować życie). Tak jak napisałem w nowym poście – miałem przypuszczenie jak to wygląda, ale nie byłem pewien czy moje przypuszczenia są prawidłowe. Okazało się, że tak. A więc MS locuta, causa finita 🙂

   Pozdrawiam

 5. […] niewątpliwie jest możliwość uzyskiwania odpisów z KRS przez Internet – pisałem już tutaj. Jak zapewne Państwo pamiętacie powstała pewna niejasność co do tego jak rozumieć należy […]

 6. Maja says:

  Szanowny Panie Pawle, mam pytanie, które może jest na temat. Powstaje strona internetowa mieszkańców pewnej sp-ni mieszkaniowej. Ma ona za zadanie zintegrować członków sp-ni wokół spraw, które wymagają tu zmian. Jednym z tematów będzie “wielozadaniowość” członka zarządu, który mimo obowiązku wykonywania etatowej pracy na nasza rzecz, w tym samym czasie pracuje gdzie indziej, na rzecz innych spółdzielni. Uda mu się to, bo ma poparcie RN. To osobny temat. Jednak w pewnej sp-ni został oceniony zdecydowanie negatywnie, tam wystarczył RN krotki czas, aby po 5 m-cach wnioskowała już Walnemu nie udzielenie tej osobie absolutorium. W sprawozdaniu, złożonym do KRS, są wymienione bardzo konkretne powody, dla których tak się stało. Chcielibyśmy ten fragment sprawozdania RN innej spółdzielni zamieścić na stronie naszego osiedla. Jakie czynniki powinny być spełnione, aby móc to opublikować na stronie naszej www i nie narazić się na ewentualne naruszenie prawa. Niby dokumenty w KRS są jawne. Ale może czym innym jest pójść do czytelni KRS, przeczytać, zrobić fotokopie (lub pobrać wyciąg elektroniczny), a czym innym jest zamieścić to w Internecie. Czy mogę prosić Pana o wskazówkę?

 7. ja says:

  Kłopot w tym że drogi Autorze bloga mieszasz dwie rzeczy. Może pojawić się wydruk ze strony internetowej i (iina rzecz) odpis w postaci elektronicznej. Przepis rozporządzenie który cytujesz dotyczy odpisów elektronicznych, a nie wydruków. Wydruków dotyczy par. 9 rozporządzenia o CI. Tak więc dwie różne rzeczy. Jak dostaniesz odpis w postci elektronicznej zrobisz wydruk i oświadczysz. Czym innym jest wydruk pobrany samodzielnie ze strony internetowej, nie trzeba go weryfikować inaczej niż ewentulnie wtedy gdy aktualny stan rejestru będzie inny niż w chwili pobrania wydruku (bo nieststy dostępny jest tylko aktualny rejestr a nie pełny). Wtedy na stronie internetowej wklepiesz kod wydruku (jest na górze) i zobaczysz czy pobrano taki dokument.

  • Drogi Autorze komentarza, dziękuję za tenże, a w świetle odpowiedzi na komentarz w sąsiednim poście, dyskusję tutaj pozwolę sobie uznać za bezprzedmiotową.

   Pozdrawiam i (szczerze) dziękuję za komentarz

 8. […] informacjami, prezentując do tego całkiem przekonujące uzasadnienie (w komentarzach do tego i tego […]

 9. Ewa says:

  A (nie)zwykła sekretarka napisała to Panu już 26 lipca 🙂

  • Owszem, muszę to oficjalnie przyznać. Jak się okazuje czasami rozumowanie (nie)zwykłej sekretarki może być trafne ab initio, że tak to określę. Ale na swoją obronę przywołam głęboką bliznę psychiczną, jaką pozostawił u mnie art. 479§8a KPC. Od chwili kiedy skrócił moje życie o kilka dobrych lat nie ufam (prawie) nikomu 😉

   Pozdrawiam

 10. Paweł says:

  Witam,
  Jaką formę ma mieć oświadczenie o którym mowa?:

  “3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba przedkładająca wydruk dołącza do niego oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: