Jednoosobowy zarząd a sposób reprezentacji spółki – oczywista oczywistość?

Całkiem niedawno, imieniem spółki z o. o. złożyłem w Sądzie Rejonowym w K. pismo procesowe wszczynające postępowanie. Pełnomocnictwa udzieliła mi spółka reprezentowana przez jedynego członka zarządu. Dodać należy, że zgodnie z umową tejże spółki zarząd może być jedno albo wieloosobowy. Z kolei z co do sposobu reprezentacji, w umowie znalazł się następujący zapis:

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Sąd, analizując powyższy wpis wezwał mnie do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego poprzez złożenie pełnomocnictwa udzielonego przez dwóch członków zarządu albo członka zarządu wraz z prokurentem. Wezwania Sądu bez powołania drugiego członka zarządu lub prokurenta wykonać nie mogłem, a że spółka nie za bardzo miała na to ochotę, to oczywiście nie udało mi się przekonać Sądu, że żaden brak nie zachodzi (przedłożyłem nawet uwierzytelniony odpis aktu notarialnego obejmujący tekst jednolity umowy spółki aby wykazać, że nie zachodzi tutaj przypadek zarządu kadłubowego). Skończyło się więc prawomocnym zwrotem pisma.

Czy rzeczywiście Sąd powinien był wzywać mnie do uzupełnienia takiego braku formalnego pisma? Oczywiście nie! Oto dlaczego.

Otóż rozwiązanie wynika już z samych przepisów KSH! Chodzi tu oczywiście o art. 205§1 KSH, wedle którego jeżeli zarząd jest wieloosobowy (i tylko wtedy!), sposób reprezentowania określa umowa spółki (Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem).

Co z tego wynika? Ano to, że umowa spółki określa sposób reprezentacji tylko w sytuacji w której zarząd spółki jest (lub może być) wieloosobowy – to wynika wprost z art. 205§1 KSH! Jeżeli zatem w umowie spółki zapiszemy, że zarząd jest wyłącznie jednoosobowy, to jasnym jest, że spółkę reprezentuje ten członek zarządu i żadne dodatkowe postanowienia nie są potrzebne. Jeżeli jednak zapiszemy, że zarząd może być jedno- lub wieloosobowy, to dla przypadku wieloosobowego zarządu albo zastosowanie znajdzie art. 205§1 KSH, albo odpowiedni odmienny zapis umowy spółki. To jednak nie będzie dotyczyło sytuacji, gdy zarząd faktycznie jest jednoosobowy (zgodnie z umową spółki). W tym wypadku spółkę reprezentuje ten jedyny członek zarządu i nie jest zasadnym rozciąganiem na niego czy to ustawowych (art. 205§1 KSH), czy to umownych regulacji dotyczących sposobu reprezentacji w zarządzie wieloosobowym. Dlaczego? No bo to wprost wynika z brzmienia art. 205§1 KSH. Wystarczy się nieco dokładniej wczytać…

Advertisements

4 Responses to Jednoosobowy zarząd a sposób reprezentacji spółki – oczywista oczywistość?

 1. Dorian says:

  a jak skończyła się ta sprawa? … mam sytuację taką, że zarząd mam 1-5 osób, reprezentacja dwóch członków lub członek i prokurent… jeden z członków właśnie ustąpił… i zostałem sam… mogę reprezentować spółkę, czy nie?

  • Oczywiście, wówczas działać może ten jeden jedyny członek zarządu. Nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości, a co więcej nawet nie jest możliwe w takiej sytuacji ograniczenie tego prawa jedynego członka zarządu o np. obowiązek wspólnego działania z prokurentem.

   A w mojej sprawie, sąd finalnie moją argumentację “kupił”. Aczkolwiek niesmak pozostał.

   Pozdrawiam

 2. Hoterget says:

  Czy Pana zdaniem możliwe jest ustanowienie zasad reprezentacja dla zarządu jednoosobowego: np prawo do reprezentacji mają wyłącznie Prezes Zarządu (ten jedyny w Zarządzie) łącznie z prokurentem?

 3. Dorian says:

  czy jest jakieś orzecznictwo w tej kwestii… mam podobną sprawę… w KRS mam wpisany sposób reprezentacji: dwóch członków lub członek z prokurentem… w KRS jestem jedynym członkiem zarządu i nie ma prokurentów. Dostawca wykręca się z przyjętego zamówienia, że nie miałem prawa składać zamówienia. Przydałoby mi się jakieś jednoznaczne orzeczenie w takiej sprawie… pomocy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s