Kiedy są potrzebne podpisy wszystkich członków zarządu w toku rejestracji spółki?

Stan faktyczny: wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji złożyli wniosek o wpis spółki do KRS. Z jakiegoś powodu sąd odmówił wpisu spółki do rejestru. Spółka zaskarżyła postanowienie. Zażalenie podpisał ustanowiony uchwałą wspólników zarząd.

Spółka otrzymała wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez podpisania zażalenia przez wszystkich członków zarządu spółki pod rygorem odrzucenia.

Pytanie: czy sąd zrobił słusznie? Moim zdaniem oczywiście nie.

Zgodnie z art. 164§2 KSH wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Ale jak wynika wyraźnie z tego przepisu, chodzi tylko i wyłącznie o wniosek o wpis do rejestru. Dalej, zgodnie z art. 19 KSH – złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu pod dokumentem wystawionym przez spółkę jest wymagane tylko w przypadku, gdy ustawa tak stanowi.

Z powyższego wynika zatem, że zasadą jest, iż dokumenty wystawione przez spółkę podpisuje zarząd, zgodnie z ustalonymi w umowie spółki zasadami reprezentacji, a tylko gdy przepis szczególny tego wymaga konieczny są podpisy wszystkich członków zarządu. Nie można przy tym mieć wątpliwości, że reguła z art. 19 KSH znajduje tutaj zastosowanie, albowiem wniosek o wpis do rejestru jest oczywiście dokumentem, który spółka (jeszcze w organizacji) wystawia. Oznacza to, że sąd rozpoznający sprawę o wpis podmiotu do KRS dokonał nieuprawnionej (w świetle art. 19 KSH) wykładni rozszerzającej przepisu art. 164§2 KSH wzywając spółkę do podpisania przez wszystkich członków zarządu zażalenia w sprawie o wpis podmiotu do KRS.

Przepis art. 19 KSH i art. 164§2 KSH mające charakter wyjątkowy nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej (zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extendae), a więc wszelkie inne pisma w toku postępowania rejestrowego mogą być podpisywane przez zarząd spółki, wedle obowiązujących w spółce zasad reprezentacji.

Warto o tym pamiętać i zwrócić uwagę Sądu na przywołane powyżej przepisy. Pytanie, czy jest sens się awanturować i ryzykować odrzucenie środka odwoławczego? Niby nie, natomiast czasami ciężko jest zebrać, w terminie do wniesienia danego środka odwoławczego podpisy wszystkich członków. A poza tym, dlaczego mamy świadomie postępować wbrew przepisom, nawet jeżeli sąd (oczywiście nie zakładam tutaj złej woli, a jedynie omyłkę) tego od nas wymaga?

Udostępnij:

Advertisements

2 Responses to Kiedy są potrzebne podpisy wszystkich członków zarządu w toku rejestracji spółki?

 1. Opisana sytuacja w ogóle pokazuje jedną z najciekawszych właściwości KRS-u – pod względem znaczenia linia orzecznicza tych sądów często jest ważniejsza niż orzecznictwo SN…
  Prosta zasada, którą opisujesz – przy wnioskach do KRS najczęściej liczy się czas, a prawda jest taka, że wykonanie nawet najbardziej absurdalnego wezwania do uzupełnienia braków pozwala na szybsze zarejestrowanie zmiany, niż kopanie się z koniem… tzn. z sądem 🙂 i tak często nie zwalcza się nawet najbardziej absurdalnych rozstrzygnięć sądu rejestrowego.

  • pawel.sikora says:

   Zgadza się, w KRSach widziałem już takie rzeczy, że mało który prawnik na trzeźwo by mi uwierzył 🙂 Ale też masz 100% racji – z punktu widzenia klienta nie warto wdawać się z sądem w polemikę (z której nie mamy gwarancji, że wyjdziemy zwycięsko), jeżeli liczy się czas, a wykonanie tego do czego wzywa sąd jest w zasięgu ręki.
   Dziękuję za komentarz i pozdrawiam 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s